Προβληματισμοί

Προβολή άρθρου

Προβληματισμοί στο Ευαγγέλιο της Κυριακής των Πατέρων

Στα Προβληματισμοί από myronzwhs

Ὑπό τοῦ Αἰδ. Πρωτοπρεσβυτέρου Ἀναστασίου ΛιακοσταύρουὙποψ. Διδάκτορος Λειτουργικῆς στό Pontificio Ateneo di Sant’ Anselmo, Roma. «…ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς…» (Ἰωάν. 17, 11) «Η ενότητα» Το Πεντηκοστάριο σιγά σιγά κλείνει, …

Προβολή άρθρου

Προβληματισμοί στο Ευαγγέλιο της Κυριακής του Τυφλού

Στα Προβληματισμοί από myronzwhs

Ὑπό τοῦ Αἰδ. Πρωτοπρεσβυτέρου Ἀναστασίου ΛιακοσταύρουὙποψ. Διδάκτορος Λειτουργικῆς στό Pontificio Ateneo di Sant’ Anselmo, Roma. «…τίς ἥμαρτεν, οὗτος ἢ οἱ γονεῖς αὐτοῦ…» (Ἰωαν. 9, 2) «Αμαρτίες γονέων» Χριστός Ανέστη,Εάν ανατρέξουμε …

Προβολή άρθρου

Προβληματισμοί στό Εὐαγγέλιο τῆς Κυριακῆς τῆς Σαμαρείτιδος

Στα Προβληματισμοί από myronzwhs

Ὑπό τοῦ Αἰδ. Πρωτοπρεσβυτέρου Ἀναστασίου ΛιακοσταύρουὙποψ. Διδάκτορος Λειτουργικῆς στό Pontificio Ateneo di Sant’ Anselmo, Roma. «…Ὃς δ᾿ ἂν πίῃ ἐκ τοῦ ὕδατος οὗ ἐγὼ δώσω αὐτῷ, οὐ μὴ διψήσῃ εἰς …

Προβολή άρθρου

Προβληματισμοί στό Εὐαγγέλιο τῆς Κυριακῆς τῶν Μυροφόρων (Μαρκ, ιε΄ 43, ιστ’ 08)

Στα Προβληματισμοί από myronzwhs

Ὑπό τοῦ Αἰδ. Πρωτοπρεσβυτέρου Ἀναστασίου ΛιακοσταύρουὙποψ. Διδάκτορος Λειτουργικῆς στό Pontificio Ateneo di Sant’ Anselmo, Roma. «Η Αφοσίωση στον Θεό» Χριστός Ανέστη, Όσο τρομερό και αν ακούγεται το μήνυμα του Ευαγγελίου …

Προβολή άρθρου

Προβληματισμοί στο Ευαγγέλιο της Κυριακής του Θωμά (Ἰωαν, κ΄ 19-31)

Στα Προβληματισμοί από myronzwhs

Ὑπό τοῦ Αἰδ. Πρωτοπρεσβυτέρου Ἀναστασίου ΛιακοσταύρουὙποψ. Διδάκτορος Λειτουργικῆς στό Pontificio Ateneo di Sant’ Anselmo, Roma. «Η Ειρήνη του Θεού» Χριστός Ανέστη,πόσο τρομερό γεγονός να βρίσκεσαι σε έναν κλειστό χώρο, ασφαλισμένο, …

Προβολή άρθρου

Προβληματισμοί στήν ΑΝΑΣΤΑΣΗ τοῦ Κυρίου

Στα Προβληματισμοί από myronzwhs

Ὑπό τοῦ Αἰδ. Πρωτοπρεσβυτέρου Ἀναστασίου ΛιακοσταύρουὙποψ. Διδάκτορος Λειτουργικῆς στό Pontificio Ateneo di Sant’ Anselmo, Roma. «Ο Χριστός και η πορεία του στον Άδη» Όλα τα θρησκευτικά συστήματα έχουν ως αρχηγό …

Προβολή άρθρου

Προβληματισμοί στό Ευαγγέλιο της Κυριακής των Βαΐων (Ἰωαν. 12, 1-18)

Στα Προβληματισμοί από myronzwhs

Ὑπό τοῦ Αἰδ. Πρωτοπρεσβυτέρου Ἀναστασίου ΛιακοσταύρουὙποψ. Διδάκτορος Λειτουργικῆς στό Pontificio Ateneo di Sant’ Anselmo, Roma «Ταῦτα δὲ οὐκ ἔγνωσαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ» (Ἰωαν 12, 16) « Η Σύγχυση των μαθητών …

Προβολή άρθρου

Προβληματισμοί στο Ευαγγέλιο του Σαββάτου του Λαζάρου

Στα Προβληματισμοί από myronzwhs

Ὑπό τοῦ Αἰδ. Πρωτοπρεσβυτέρου Ἀναστασίου ΛιακοσταύρουὙποψ. Διδάκτορος Λειτουργικῆς στό Pontificio Ateneo di Sant’ Anselmo, Roma «Λάζαρος ὁ φίλος ἡμῶν κεκοίμηται» «Η Φιλία…» Ποιόν δεν τρομάζει ο θάνατος, ποιόν δεν τον …