Λιτανεία Ιεράς Εικόνος Αγίου Δημητρίου στο Νέο Φάληρο 25.10.2017

Στα Διάφορα βίντεο από myronzwhs

Λιτανεία Ιεράς Εικόνος Αγίου Δημητρίου στο Νέο Φάληρο 25.10.2017