Θεοφάνεια – Αγιασμός Υδάτων – Άγ. Δημήτριος Ν. Φαλήρου

Στα Διάφορα βίντεο από myronzwhs

Θεοφάνεια – Αγιασμός Υδάτων – Άγ. Δημήτριος Ν. Φαλήρου