Αγιασμός Έναρξης Κατηχητικών Σχολείων (2012-2013)

Στα Νεότητα από myronzwhs

Αγιασμός Έναρξης Κατηχητικών Σχολείων (2012-2013)