Όρθρος του Πάσχα | Η Ακολουθία της ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία

Στα Θείες λειτουργίες από myronzwhs

Όρθρος του Πάσχα | Η Ακολουθία της ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία