Τελευταία Θ. Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων – Το Άγιον Ευχέλαιον

Στα Θείες λειτουργίες από myronzwhs

Τελευταία Θ. Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων – Το Άγιον Ευχέλαιον