Θεία Λειτουργία Πέμπτης 23 Απριλίου 2020 (Αγίου Γεωργίου, Μεγαλομάρτυρος & Τροπαιοφόρου)

In Θείες λειτουργίες by myronzwhs

Ὡς τῶν αἰχμαλώτων ἐλευθερωτής, καὶ τῶν πτωχῶν ὑπερασπιστής, ἀσθενούντων ἰατρός, βασιλέων ὑπέρμαχος, Τροπαιοφόρε Μεγαλομάρτυς Γεώργιε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.