Προβολή άρθρου

Ενταχθείτε στην κοινότητα του Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου!

Στα Νέα από myronzwhs

Με το σκανάρισμα του qr code μπορείτε να ενταχθείτε στην κοινότητα του Αγιού Δημητρίου Νέου Φαληρου στο viber. Καραϊσκάκη 1, Νέο Φάληρο Τ.Κ. 185 47Τηλέφωνα: 210-4816636/210-4816206/210-4819664 email:[email protected] Μήν λησμονεῖτε νά …

Προβολή άρθρου

Ευαγγελικό ανάγνωσμα Κυριακής Β’ Ματθαίου

Στα Aναγνώσματα της Κυριάκης από myronzwhs

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (Ματθ. δ’ 18-23) Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, περιπατῶν ὁ Ἰησοῦς παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδεν δύο ἀδελφούς, Σίμωνα τὸν λεγόμενον Πέτρον καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, βάλλοντας ἀμφίβληστρον εἰς …

Προβολή άρθρου

Αποστολικό ανάγνωσμα Κυριακής Β’ Ματθαίου

Στα Aναγνώσματα της Κυριάκης από myronzwhs

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (Ρωμ. β’ 10-16) Αδελφοί, δόξα καὶ τιμὴ καὶ εἰρήνη παντὶ τῷ ἐργαζομένῳ τὸ ἀγαθόν, Ἰουδαίῳ τε πρῶτον καὶ Ἕλληνι· οὐ γάρ ἐστι προσωποληψία παρὰ τῷ Θεῷ. Ὃσοι γὰρ ἀνόμως …

Προβολή άρθρου

Ευαγγελικό ανάγνωσμα της Κυριακής της Πεντηκοστής

Στα Aναγνώσματα της Κυριάκης από myronzwhs

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (Ἰωάν. ζ’ 37-52, η’ 12) Τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς εἱστήκει ὁ Ἰησοῦς καὶ ἔκραξε λέγων· Ἐάν τις διψᾷ, ἐρχέσθω πρός με καὶ πινέτω. Ὁ πιστεύων εἰς …

Προβολή άρθρου

Αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής της Πεντηκοστής

Στα Aναγνώσματα της Κυριάκης από myronzwhs

AΠΟΣΤΟΛΟΣ (Πράξ. β’ 1-11) Εν τῷ συμπληροῦσθαι τὴν ἡμέραν τῆς πεντηκοστῆς ἦσαν ἅπαντες ὁμοθυμαδὸν ἐπὶ τὸ αὐτό. Καὶ ἐγένετο ἄφνω ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἦχος ὥσπερ φερομένης πνοῆς βιαίας, καὶ ἐπλήρωσεν …