ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ-12-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ-ΕΩΣ-18-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ-2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ-12-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ-ΕΩΣ-18-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ-2022

In Πρόγραμμα - Δραστηριότητες by myronzwhs

Ο κύκλος με τα ζευγάρια που γίνεται τις Κυριάκες μετά την λειτουργία θα πραγματοποιηθεί πάλι με την αρχή του νέου έτους, ευχές σε όλους.