Απολυτίκιο Αγ. Δημητρίου από τη μπάντα της Πυροσβεστικής

Στα Διάφορα βίντεο από myronzwhs

Απολυτίκιο Αγ. Δημητρίου από τη μπάντα της Πυροσβεστικής