…καὶ εἰσελεύσεται ὁ Βασιλεὺς τῆς δόξης

In Διάφορα βίντεο by myronzwhs

‘Αρατε πύλας οι άρχοντες υμών· και επάρθητε πύλαι αιώνιοι και εισελεύσεται ο βασιλεύς της δόξης. Τίς έστιν ούτος ο βασιλεύς της δόξης; Κύριος κραταιός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμω. ‘Αρατε πύλας οι άρχοντες υμών· και επάρθητε πύλαι αιώνιοι και εισελεύσεται ο βασιλεύς της δόξης. Τίς έστιν ούτος ο βασιλεύς της δόξης; Κύριος των δυνάμεων αυτός έστιν ο βασιλεύς της δόξης. Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου Μεγάλη Παρασκευή, 10 Απριλίου 2015