Κυριακή των Βαίων εσπέρας (28-4-2013) στον Αγ. Δημήτριο Ν. Φαλήρου

Στα Διάφορα βίντεο από myronzwhs

Κυριακή των Βαίων εσπέρας (28-4-2013) στον Αγ. Δημήτριο Ν. Φαλήρου